خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات| شناسه فایل 41016940

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات,مبانی نظری و پیشینه با موضوع کیفیت خدمات,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات

ادامه

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده است. کیفیت بعنوان درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است.اغلب نوشتجاتی که به مقوله کیفیت پرداخته اند، آن را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده اند. برخی از دید مصرف کننده بدان توجه کرده اند. توبین هانسن[1] در بررسی های گسترده و تحلیلهای موشکافانه ی نوشتجات مقوله ی کیفیت، به پنج برداشت و تعبیر از کیفیت پی برده که در شکل ( 2-8) به تصویر در آمده است.

عالی

ارزش تطابق با

انتظارات مشتری

تطابق با پنداشت مشتری

مشخصات فنی از کیفیت خدمات

معیار تولید کننده معیار مصرف کننده

شکل ( 2-8): برداشتهای مختلف از مفهوم کیفیت(هانسن،2001 ،205-204 )

با این حال اغلب تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری بر می گردد. برای مثال لویس، مور، کریدون، کیفیت را به عنوان مطابق و یا فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن تعریف کرده اند. در حقیقت می توان اینگونه گفت: خدمتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده سازد و خدمت ارائه شده با انتظارات مشتری منطبق و یا فراتر از آن باشد .

انتظارات تصویری است در ذهن مشتری از آنچه مشتری هنگام خرید دریافت خواهد کرد. چند عامل انتظارات مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از : نیازهای شخصی، تجربه گذشته، تبلیغات دهان به دهان، فعالیتهای تبلیغاتی و تصویر ذهنی. بنابراین ارائه کننده خدمت می تواند از طریق تلاشهای بازاریابی در شکل دادن به انتظارات مشتریان فعالانه عمل نماید(قبادیان،1994)

نویسندگان زیادی درباره اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات بحث کرده اند. عوامل مشترکی که این افراد بدان اشاره کرده اند عبارتند از: کیفیت فرآیند، کیفیت ستاده، کیفیت فیزیکی، کیفیت تعاملی و کیفیت سازمانی(هانسن ،2000)

2-3-2- مفهوم و تعریف خدمت

خدمت یک واژه پیچیده می باشد. این کلمه دارای معانی مختلفی است و طیفی از، خدمات شخصی تا خدمت بعنوان یک محصول را در بر می گیرد. این واژه حتی حوزه وسیع تری را نیز شامل می شود. به دلیل همین گستردگی و پیچیدگی در طول دهه های 60 تا 80 طیف وسیعی از تعاریف در ارتباط با خدمت ارائه شد. با این توصیف در زیر به چند تعریف از خدمت اشاره می شود :

 • خدمت، فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند که اساسا"نامحسوس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد، نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیر مادی باشد(کاتلر و آرمسرانگ[2]، 2000 ،ص428).
 • خدمت، نتیجه ای است که مشتریان خواستار آن هستند.
 • خدمت، تولید منفعت اساسا"ناملموس، یا به خودی خود به عنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از محصول ملموس است که بواسطه شکلی از مبادله، نیاز شناخته شده مشتری را برآورده می سازد(پالمر[3]،1995 ،ص134).

در برخی آثار مربوط به بازاریابی برای درک بهتر مفهوم خدمت، معمولا آن را با کالاهای فیزیکی مقایسه می کنند، که در جدول شماره (2-4) برخی از ویژگیهای کالاها و خدمات بصورت خلاصه آورده شده است.

جدول ( 2-4): تفاوت کالاها و خدمات(روس، 2000)

کالاهای فیزیکی

خدمات

 • ملموس بودن
 • تفکیک پذیری
 • تغییر ناپذیری
 • امکان ذخیره سازی
 • انتقال مالکیت
 • ناملموس بودن
 • تفکیک ناپذیری
 • تغییر ناپذیری
 • فنا پذیری
 • عدم انتقال مالکیت

2-3-3- مفهوم و تعریف کیفیت خدمات

کیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتا"جوانی است که در حدود دو دهه از تحقیقات در این زمینه می گذرد. این واژه برای افراد مختلف، معنای متفاوتی دارد، بنابراین در اولین گام از بهبودکیفیت خدمات باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم. بعلاوه تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایی مهم است بلکه مهمتر از آن هدایت کننده تلاشهای کارکنان در جهت رسیدن به خدمات با کیفیت تر خواهد بود(سید جوادین،384 ، ص35).

پاراسورامان کیفیت خدمات را سازکار پایدار انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمات خاص تعریف کرده است(پاراسورامان[4] و دیگران ،1988).

زیتامل کیفیت خدمات را دریافت همه جانبه مشتری درباره برتری خدمت نسبت به خدمت مشابه با مزیت های برجسته آن تعریف کرده است(زیتامل و بیتنر[5]، 1996).

2-3-4- اهمیت کیفیت خدمات

تمایل به كیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و ... ایفا می نماید چرا كه كیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. در حقیقت امروزه رضایت مشتری و كیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند. به ویژه در رابطه با خدمات مالی که به طور کلی متمایز سازی خدمات در آن مشکل است، حائز اهمیت بیشتری می باشد(استافورد[6]،1998 ، ص426) .

فلیپ و دیگران[7] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت محصولات و خدمات واحد های تجاری استراتژیک مهمترین عاملی است که بر عملکرد این واحد ها اثر گذار است. آنها عنوان می کنند که کیفیت برتر، سود های بیشتری از طریق قیمت های بالاتر ایجاد می کند و نیز راهی است برای رشد واحدها. بعلاوه بازل و گال[8] اظهار می کنند که به دلیل اثر کیفیت بر ارزش ادراک شده از سوی مشتریان، کیفیت خدمات نه تنها با قابلیت سودآوری سازمان، بلکه با رشد سازمان در ارتباط است. همچنین راست و دیگران مدلی از قابلیت سودآوری کیفیت خدمات ارائه کرده اند که در این مدل کیفیت خدمات منجر به افزایش رضایتمندی و در نتیجه نرخ حفظ مشتری شده، درآمد و سهم بازار بیشتری را در پی خواهد داشت.

سرانجام دلایل متعددی را می توان برشمرد که بدان جهت سازمانها باید به دنبال ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان خود باشند که در شکل (2-9) بصورت خلاصه آورده شده است.

1- افزایش انتظارات مشتریان

واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد از جمله، افزایش آگاهی ها و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان، عملکرد رقبا و ...

2- فعالیت رقبا

رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به مشتریان، مدام در حال تغیر کردن بازار هستند و از این راهکار درصددند تا سهم بازار خود را افزایش دهند، این امر خود باعث افزایش انتظارات مشتریان می شود.

3- عوامل محیطی

عوامل محیطی از جمله عوامل سیاسی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازمان ها را وادار به ارائه خدمات با کیفیت تر می کند. برای مثال طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری از جمله عوامل سیاسی به شمار می رود.

[1] - Turben hansen

[2] - Kotler and Armesrang

[3] - Palmer

[4] - Parasuraman et al

[5] - Zeithaml and Bitner

[6] - Stafford

[7] - Philips et al 1993

[8] - Buzzell and Gal 1987

جزییات بیشتر • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان

 • مدیریت کیفیت جامع,مدیریت ارتباط با شهروندان,کیفیت خدمات الکترونیک,مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی,مدیریت کیفیت در سازمانها,مدل مناسب کیفیت خدمات,ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور,مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی,مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی,مبانی نظری کیفیت خدمات,مبانی نظری در مورد کیفیت خدمات,مبانی نظری کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا

 • مدیریت کیفیت جامع,مدیریت ارتباط با شهروندان,کیفیت خدمات الکترونیک,مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی,مدیریت کیفیت در سازمانها,مدل مناسب کیفیت خدمات,ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور,مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی,مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی,مبانی نظری کیفیت خدمات,مبانی نظری در مورد کیفیت خدمات,مبانی نظری کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی


 • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر 51 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر,مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر,پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر,پیشینه داخلی مدیریت کیفیت فراگیر,پیشینه خارجی مدیریت کیفیت فراگیر,پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر,پیشینه نظری مدیریت کیفیت فراگیر,ادبیات نظری مدیریت کیفیت فراگیر,چارچوب نظری مدیریت کیفیت فراگیر


 • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع 51 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت جامع,مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع,پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع,پیشینه داخلی مدیریت کیفیت جامع,پیشینه خارجی مدیریت کیفیت جامع,پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت جامع,پیشینه نظری مدیریت کیفیت جامع,ادبیات نظری مدیریت کیفیت جامع,چارچوب نظری مدیریت کیفیت جامع • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه کیفیت ارتباط,مبانی نظری کیفیت ارتباط,پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط,پیشینه داخلی کیفیت ارتباط,پیشینه خارجی کیفیت ارتباط,پیشینه پژوهش کیفیت ارتباط,پیشینه نظری کیفیت ارتباط,ادبیات نظری کیفیت ارتباط,چارچوب نظری کیفیت ارتباطاین نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری کیفیت ارتباط تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق کیفیت ارتباط در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
 • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های کیفیت روابط زناشویی 80 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه نظریه های کیفیت روابط زناشویی,مبانی نظری نظریه های کیفیت روابط زناشویی,پیشینه تحقیق نظریه های کیفیت روابط زناشویی,پیشینه داخلی نظریه های کیفیت روابط زناشویی,پیشینه خارجی نظریه های کیفیت روابط زناشویی,پیشینه پژوهش نظریه های کیفیت روابط زناشویی,پیشینه نظری نظریه های کیفیت روابط زناشویی,ادبیات نظری نظریه های کیفیت روابط زناشویی,چارچوب نظری نظریه های کیفیت روابط زناشویی


 • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی 82 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه کیفیت روابط زناشویی,مبانی نظری کیفیت روابط زناشویی,پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی,پیشینه داخلی کیفیت روابط زناشویی,پیشینه خارجی کیفیت روابط زناشویی,پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی,پیشینه نظری کیفیت روابط زناشویی,ادبیات نظری کیفیت روابط زناشویی,چارچوب نظری کیفیت روابط زناشویی


 • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت درک شده 59 صفحه

 • مبانی نظری کیفیت درک شده,فصل دوم پایان نامه کیفیت درک شده,دانلود مبانی نظری کیفیت درک شده,پیشینه کیفیت درک شده,پیشینه تحقیق کیفیت درک شده,پیشینه داخلی کیفیت درک شده,پیشینه خارجی کیفیت درک شده,پیشینه پژوهش کیفیت درک شده,پیشینه نظری کیفیت درک شده,مبانی نظری در مورد کیفیت درک شده,پیشینه تحقیق در مورد کیفیت درک شده


 • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی 95 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی زناشویی,مبانی نظری کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه داخلی کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه خارجی کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه نظری کیفیت زندگی زناشویی,ادبیات نظری کیفیت زندگی زناشویی,چارچوب نظری کیفیت زندگی زناشویی • خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی 63 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی زناشویی,مبانی نظری کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه داخلی کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه خارجی کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی,پیشینه نظری کیفیت زندگی زناشویی,ادبیات نظری کیفیت زندگی زناشویی,چارچوب نظری کیفیت زندگی زناشویی